MDT-terapia


MDT -terapia, nopea apu niska- ja selkävaivoihin!

McKenzie Menetelmä eli Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

  • Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella. Tutkimuksen  pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin.
  • Kullekin asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma juuri hänen kipunsa perusteella.
  • Kipua tarkastellaan nk. sentralisaatio-ilmiön sekä liikkeiden käyttäytymisen mukaan.
  • Menetelmän kehittäjän, Robin McKenzien, kuvaama sentralisaatio- ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä (=kaukaisemmissa) osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan tai niskan alueelle.

McKenzie menetelmän päätavoitteena on:
1) Poistaa kipu
2) Palauttaa rangan täydellinen toiminta
3) Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Tärkeää on huomata että menetelmä on pääasiassa itsehoitomenetelmä. Lisäksi joskus käytetään myös mobilisaatiota ja manipulaatiota. Itsehoitoa kontrolloidaan, ja hoidon perusteena on yksilöllisesti laadittu mekaaninen diagnoosi. Oikeaan luokitteluun päästään tarkan haastattelun ja tutkimuksen jälkeen.

McKenzie -menetelmä jaottelee mekaaniset häiriöt:
1. Rakennehäiriöihin, joita on selkäongelmista suurin osa
2. Toimintahäiriöihin ja
3. Asentoperäisiin häiriöihin.

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin.

Näistä itse -hoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen.

Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta kipuepisodistaan omatoimisesti.

Tämä menetelmä eroaa muista manuaalisista menetelmistä siinä, että mobilisaatioon ja manipulaatioon mennään vasta sitten, kun potilaan itsenäisesti suorittamat harjoitteet on täysin hyödynnetty oireiden poistamiseksi. Näin voidaan ennaltaehkäistä voimakkaiden manuaalisten tekniikoiden mahdollisesti aiheuttamat kudosvauriot.

MDT-menetelmällä voidaan nopealla ja tutkitusti luotettavalla tavalla määritellä asiakkaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta ja erotusdiagnostisoida myös ne asiakkaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa. MDT-menetelmää voidaan käyttää useimpien selkä- ja niskaongelmien hoidossa, myös akuutissa vaiheessa.

MDT –terapiaan ei tarvitse erillistä lääkärin lähetettä, vaan voit tulla suoraan tutkimukseen ja hoitoon. Kivusta ei myöskään kannata kärsiä pitkään ja odottaa vaivan kroonistumista, vaan hyvissä ajoin aloitettu hoito antaa nopean vasteen ja hyvän hoitoennusteen.

McKenzie –menetelmästä voit lukea lisää Suomen McKenzie –instituutin sivuilta osoitteesta: http://www.suomenmckenzieinstituutti.fi/

Osoitteesta löydät myös tutkinnon suorittaneet instituuttiin kuuluvat MDT –terapeutit, meitä on jo monta.

Alavuden Lääkintävoimistelu Oy:ssa kaikki terapeutit ovat suorittaneet MDT -koulutuksen (väh. ABC), lisäksi kolmella on myös CE (kansainvälinen tutkinto)

- Johannes Mäkelä, fysioterapeutti, MDT -terapeutti, LPG –terapeutti-